EIAラックマウントシリーズ ラックマウント棚板 2U〜10U
1U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ44(EIA 1U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  3〜4.5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \14,000
 奥行き450 (※)  \16,000
 奥行き500 (※)  \18,000
 奥行き550 (※)  \20,000
 奥行き600 (※)  \22,000
2U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ88(EIA 2U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  3〜4.5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \15,720
 奥行き450 (※)  \18,000
 奥行き500 (※)  \20,000
 奥行き550 (※)  \22,000
 奥行き600 (※)  \24,000
3U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ133(EIA 3U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  3〜4.5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \18,380
 奥行き450 (※)  \20,000
 奥行き500 (※)  \22,000
 奥行き550 (※)  \24,000
 奥行き600 (※)  \26,000
4U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ177(EIA 4U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  3.5〜5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \24,360
 奥行き450 (※)  \25,000
 奥行き500 (※)  \26,000
 奥行き550 (※)  \28,000
 奥行き600 (※)  \30,000
5U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ221(EIA 5U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  4〜5.5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \27,000
 奥行き450 (※)  \28,000
 奥行き500 (※)  \30,000
 奥行き550 (※)  \32,000
 奥行き600 (※)  \34,000
6U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ266(EIA 6U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  4〜5.5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \30,000
 奥行き450 (※)  \32,000
 奥行き500 (※)  \34,000
 奥行き550 (※)  \36,000
 奥行き600 (※)  \38,000
7U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ310(EIA 7U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  4.5〜6
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \33,000
 奥行き450 (※)  \36,000
 奥行き500 (※)  \38,000
 奥行き550 (※)  \40,000
 奥行き600 (※)  \42,000
8U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ355(EIA 8U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  4.5〜6
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \36,000
 奥行き450 (※)  \40,000
 奥行き500 (※)  \42,000
 奥行き550 (※)  \44,000
 奥行き600 (※)  \46,000
9U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ399(EIA 9U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  5〜6.5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \39,000
 奥行き450 (※)  \44,000
 奥行き500 (※)  \46,000
 奥行き550 (※)  \48,000
 奥行き600 (※)  \50,000
10U
 外形寸法(mm)  幅482×奥行き(※)×高さ444(EIA 10U)
 棚部有効幅(mm)  437
 重量(kg)  5〜6.5
 許容荷重(kg)  30
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 標準価格 (税別)  奥行き400 (※)  \42,000
 奥行き450 (※)  \48,000
 奥行き500 (※)  \50,000
 奥行き550 (※)  \52,000
 奥行き600 (※)  \54,000